Juridisk vejledning

Foreningen hjælper gerne med at tage stilling til udfordringer omkring Dagtilbudsloven. I de tilfælde der skal klages over en kommunes afgørelse, og vi mener at afgørelsen kan have afgørende betydning for andre private dagplejere og passere, så kan man ansøge foreningen om tilskud til at føre en principiel sag.

Vi er dog altid behjælpelige med personlig vejledning og skriver også til kommunen, hvis det vurderes at det ikke er en sag som alene kan klares mellem passer og kommune.

Desværre er der som lovgivningen er nu, ikke mulighed for at fagforeninger blander sig i sager mellem kommune og passer. Vi samarbejder dog med fagforeningerne om, at dette kan blive en mulighed i fremtiden.

Oplever man problemer i forhold til forældrene fx med hensyn til opkrævning af betaling, så er vi behjælpelige med udsendelse af standardiseret rykkerbrev, som du selv udfylder og sender videre til forældrene. Betaler forældrene ikke efter 3. rykker, så er vi behjælpelige med inkasso.