Nyheder

Nyhedsbrev

Kære Medlemmer

På grund af den nye lovgivning begynder jeg allerede den 1. november, at slette pasningsordningers navne, som hedder noget med dagpleje, børnepasningsordning eller på anden måde ikke indeholder betegnelsen privat pasningsordning i navnet inde på vores hjemmeside www.fpds.dk
Alle skal have ændret deres betegnelser for det sted de har inden den 1. januar 2019. Nye steder godkendt efter den 1. juli 2018 skal bruge betegnelsen privat pasningsordning i deres navn alle offentlige steder.
Det betyder at også domænenavne, skilte, visitkort, samt andre reklameartikler skal ændres.
Navnet på jeres sted må ikke ud over privat pasningsordning indeholde betegnelsen dagpleje.
Samme tidsfrist gælder for betegnelsen for jer som personer. Som lovgivningen er nu, så kan vi kalde os privat børnepasser eller selvstændig børnepasser. Dagplejer eller privat dagplejer må ikke anvendes. Man må heller ikke kalde sig dagplejer på andre sprog.
Dette gælder også når i skriver jeres kontrakter. Alle Pasningsaftaler, tillægskontrakter eller andet skriftligt materiale.

Med venlig hilsen

Helle Boisen Andersen
Formand for PDS