Nyheder

Der er den 29, maj 2018 udsendt vejledning vedr. opbevaring af personfølsomme oplysninger.

Oplysninger generelt:

Kommunerne må gerne kun godkende til 4 børn, hvis de kommunale dagplejere ikke er godkendt til at passe mere end 4 børn inkl. gæstebarn/børn. Ellers skal kommunen altid give en begrundelse der er med udgangspunkt i børnepasseren eller stedet, hvis der gives afslag.

Ingen kommuner skal give ekstra tilskud til mad. Ingen kommuner må bede børnepasseren om, at oplyse udgifter til mad og trække det fra i tilskuddet. Madudgifter er iberegnet det tilskud vi får. Standardfradraget til børnepassere skal bruges til bla. mad. Har du CVR nummer, så skal mad indgå i dit regnskab. Kommuner der tidligere eller nu giver fradrag for udgifter til mad, de gør det uden der er lovligt grundlag for dette.

Kurset Tidlig opsporing og tidlig indsats er under udarbejdelse og kommer til september. Når kurset er færdig planlagt kommer billetter til salg.