Om foreningen

HVEM ER VI?

Foreningen “Private dagplejere Sjælland” (PDS) blev til den 1. november 2011 

Ideen til PDS opstod blandt fire initiativtagere (Dorthe Jensen, Camilla Vestergaard-Jensen, Lone Christensen og Nina Søs Johansson) der mente, at de i deres daglige arbejde med børnene ville have gavn af at sparring med andre i samme selvstændige erhverv, samt ønsket om at skabe mere fokus og bedre vilkår for medlemmerne.

Foreningen PDS har til formål at arbejde for et bedre netværk for de private børnepassere / dagplejere. For selvom der er flere private dagplejere i den samme kommune, er det ikke sikkert de kender til hinanden. Vi vil gøre opmærksom på, at der er findes et alternativ til det kommunale udbud, og at forældre har frit valg til pasning af deres børn. Vi vil også arbejde for faglig udvikling, da vi ser private dagpleje / børnepasning som et ligeværdigt alternativ til kommunernes tilbud og som en ordning der er kommet for at blive.

Vi står stærkere sammen!

Foreningen PDS arbejder politisk på landsplan sammen med vores søskende foreninger på Fyn, Århus  og Nordjylland. Det gør vi for, at forældre også med tiden skal kunne få økonomisk friplads i privat dagpleje, tilsynsreglerne skal være ens landet over og at kommunerne skal tolke regler og love ens.

Vi arrangerer kurser, foredrag, møder, temadage, førstehjælpskurser samt fællesdage for private dagplejere på sjælland. Hvert år samles vi til landsmøde, med både faglige og sociale aktiviteter på plakaten.

Foreningen er for private dagplejere / børnepassere, forældre, fagfolk og andre interesserede.

På hjemmesiden www.fpds.dk kan man læse om private dagplejeres arbejde, arrangementer, kurser,  og om hvordan du bliver medlem og meget meget mere.

Foreningens facebookgruppe : https://www.facebook.com/foreningenPDS/

Du er altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til foreningens arbejde. Hvis du har spørgsmål vedrørende medlemskab, så skriv til medlemsadministrator Lone Christensen. kd.sd1516151483pf@me1516151483ldem1516151483