Personfølsomme oplysninger gældende pr. 25. maj 2018

Kære Private børnepassere

 

Den 25. maj 2018 træder den nye persondata lovgivning i kraft. Det betyder du skal ændre din adfærd med hensyn til kontakt til kommunen og opbevaring af personfølsomme oplysninger i dit hjem.

Læs venligst følgende vejledning.

Med venlig hilsen

PDS Bestyrelse

 

Når du kontakter din kommune med personfølsomme oplysninger:

Personfølsomme oplysninger er; navne, fødselsdata, cpr. Numre, adresser, mail adresser og telefon numre.

Digitalt: For at beskytte dine persondata bedst muligt skal du fremover kontakte os via Digital Post på borger.dk i stedet for at sende en e-mail. Du kan naturligvis også ringe, sende et brev eller aflevere din post i borgercenteret.

Gå ind i din digitale e-post kasse og find din kommune. Her kan du se

 hvilke sikre postkasser du, ved nemlog-in, kan skrive til,

 selvbetjeningsløsninger,

 åbningstider for rådhuset og borgercenteret,

 dage, hvor rådhuset og administrationscentrene holder lukket,

 behandlingstider m.m.

Databeskyttelsesforordning

Den nye Databeskyttelsesforordning får virkning fra den 25. maj 2018.

 Med den nye forordning bliver en række forhold omkring beskyttelse af personoplysninger skærpet, ikke

mindst skærpes fokus på den registreredes rettigheder.

 Når du som privat virksomhed behandler (f.eks. indsamler, registrerer, videregiver eller sletter) personoplysninger om andre personer,

er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvad din rolle er i forbindelse med behandlingen. Det gælder

bl.a. den dokumentation du skal sikre omkring din behandling.

Datatilsynet har udarbejdet en række vejledninger, som skal hjælpe med at sikre, at reglerne overholdes.

Find på Borger.dk  – Ansøgning om tilskud til privat pasning

Fremover skal ansøgning om tilskud til privat pasning sendes digitalt ved nemlog-in, sendes som et brev

eller afleveres i borgercenteret.

Opbevaring af personfølsomme oplysninger i dit hjem:

Du må gerne opbevare forældrenes personfølsomme oplysninger i dit hjem. Oplysningerne må ikke være umiddelbart tilgængelige fra personer, som færdes i dit hjem. Så gem dem væk i et skab fx i et rum, hvor andre end dig ikke har adgang. Opbevarer du oplsyninger på din computer, så sørg for den er beskyttet med password kun du kender til. Har I en fælles computer i hjemmet, så skab din egen indgang med password til denne.

Published by Helle Boisen Andersen

Stor Privat Pasningsordning med to private børnepassere. Serverer kun økologisk mad, musik hver dag, udeliv prioriteres højt.