Uddrag af brev fra Ministeriet vedr. titel


Info til medlemmer


Uddrag af brev fra Ministeriet. 
“Det er ministeriets vurdering, at en person, der driver en pasningsordning, kan anvende stillingsbetegnelsen ’selvstændig børnepasser’, ’privat børnepasser’ eller anden relevant stillingsbetegnelse, hvis den måde og den sammenhæng som stillingsbetegnelsen anvendes i:

-ikke er i modstrid med lovens ordlyd og formål, og at det skal afgrænses til sammenhænge, hvor det er nødvendigt og relevant at omtale stillingen.


Det skal understreges, at der i alle offentlige sammenhænge, hvor der reklameres og skiltes for ordningen (flag, klistermærker på hoveddøren, webadresser, nummerplader mv.), skal anvendes betegnelsen ”privat pasningsordning”.

Med venlig hilsen 

Helle Boisen Andersen 
Formand for PDS 
SvarSvar alleVideresend

Published by Helle Boisen Andersen

Stor Privat Pasningsordning med to private børnepassere. Serverer kun økologisk mad, musik hver dag, udeliv prioriteres højt.