Vikarbrug i pasningsordningen

Vikar i pasningsordningen:

Børnepassere har ret til at have tilknyttet en eller flere vikarer.

Kommunen har pligt til at godkende den/de vikarer, som den private pasningsordning ønsker at benytte. Dette skal ske uden ekstra omkostninger for den private børnepasser.

Der skal indhentes børneattest og straffeattest på de vikarer, som godkendes. Børneattest kan børnepasseren selv rekvirere og straffeattest rekvireres og betales af vikaren.

Forældre skal i Pasningsaftalen eller tillæg skrive under på, at der må benyttes godkendte vikarer til pasning af deres barn. Ønsker de ikke dette, så skal de selv stå for pasningen.

Der skal ikke føres ekstra ordinært tilsyn, når vikaren benyttes.

Der er ingen krav, om at den private børnepasser skal være i hjemmet, når vikaren benyttes.

En vikar er ikke en fast medhjælper, men kan benyttes når børnepasseren er syg, holder ferie eller på anden måde har kortere fravær.

Tilskuddet, som gives forældrene fra kommunen, er godkendt og dermed målrettet til den private børnepasser.

Betaling af vikar kan ske ved, at børnepasseren timelønner vikaren. Har man standard fradrag, så kan vikar udgifter ikke trækkes fra. Vikaren skal selv indberette sin indtægt som B-indkomst. Der er ingen pligt til at lave lønsedler, hvis man har standardfradrag.

Har man CVR nummer og vil trække vikar udgift fra, så kontakt SKAT. Jeg har ikke viden om, om dette er muligt og hvordan. Det er ikke et krav, at man som privat børnepasser tilbyder vikar.

Ansætter man en vikar til et fast antal timer om ugen, så regnes dette for at være en medhjælper. Her gælder bygningsreglementet, hvor pasningsordningen skal godkendes efter bygningsreglementet for institutioner. Andre krav til sikkerhed og bygningens udførelse er gældende end ved privat pasningsordning, som godkendes som et privat hjem.

Ovestående er viden ud fra sager, som foreningen har behandlet tidligere. Disse underbygges af lovstof, som du finder i Dagtilbudslovens paragraffer vedrørende Private Pasningsordninger og tillæg. Jeg går ikke nærmere ind i at finde lovstof frem, så skal man skrive til mig vedrørende en verserende sag på

Venligst

Helle Boisen Andersen
Formand for PDS

Published by Helle Boisen Andersen

Stor Privat Pasningsordning med to private børnepassere. Serverer kun økologisk mad, musik hver dag, udeliv prioriteres højt.

No Comments

Post a Comment