Privat børnepasser vs Kommunal dagpleje

Privat børnepasningsordning Kommunal dagpleje
Ingen gæsteplejer ved ferie Gæstepleje ved ferie
Ingen ugentligt dag i dagplejehus Ugentlig hel dag i dagplejehus
Frivilligt samvær med kollegaer Samvær med dagplejegruppe udvalgt af kommunen.
Afspadsering valgfrit Afspadsering 6 dage
Ferie fastlægges i samarbejde med forældrene Ferie fastlægges af dagplejer og kommunen
Tilsyn fra alle børnenes hjemkommuner Tilsyn fra dagplejerens hjemkommune
Der arbejdes med læringsmiljøer Lærerplaner følges
Frivillig deltagelse i kurser, foredrag med mere i sin fritid.

Ekstra timer fra dette afspadseres ikke.

Dagplejeren skal deltage i fastlagte kurser, foredrag med mere i sin fritid og i sin arbejdstid. De ekstra timer afspadseres og børnene tilbydes gæstepleje.
Ingen gæstepleje eller vikar ved sygdom. Med mindre stedet har valgt at tilbyde vikar. Gæstepleje ved sygdom, hvis der er ledige i gruppen.
Fastsætter selv prisen

Ingen friplads. Søskende tilskud gives.

Fast pris
Mulighed for økonomisk og social friplads og søskende tilskud
Ture betales enten af forældre eller børnepasser Kommunen udlåner buskort. Udgifter derudover ikke muligt.
Kan selv bestemme om de vil servere special kost. Special kost skal medbringes af forældrene.
Der skal selv medbringes bleer, cremer ol. Der skal selv medbringes bleer, cremer ol.
Forældre medbringer barnevogn, sele, tæppe og sengetøj og sørger selv for vask og vedligehold. Forældre medbringer barnevogn, sele, tæppe og sengetøj og sørger selv for vask og vedligehold.

Barnevognen skal tages med hjem i weekenden.

Ingen krav til uddannelse Ingen krav til uddannelse, men krav om løbende kurser.
Fastsættes af børnepasser. Ugentlig åbningstid 48 timer
Intet krav til kvm plads. Intet krav til kvm plads.

*En kommunal dagplejegruppe består af 6-8 dagplejere. Man må kun omgås disse dagplejere, da man gæsteplejer for hinanden. Man må ikke have irrelevant besøg i sit hjem.

En privat børnepasser bestemmer selv hvem hun/han vil omgås. Der er plads til familie besøg og udflugter til kollegaer, som man selv vælger.

Er du mere interesseret i at læse om den kommunale dagpleje, så læs her (indsættes i browser) file:///C:/Users/ton/Downloads/faglige kvalitetsoplysninger til hjemmesiden 2015.pdf