Nyhedsbrev

Bestyrelsen ser således ud:

Formand  Camilla Louise Vestergaard
Næstformand. Nina Johansson
Kasserer. Lone Christiansen
Bestyrelsesmedlem. Jeanne Frederiksen
Bestyrelsesmedlem.  Helle Lindquist
Suppleant. Kokila Merchandini

Å
Facebook medlemssiden
Som I nok vil opleve, vil vi prøve at få mere liv i vores facebookgruppe for foreningens medlemmer. Vi ønsker at I kan spare mere med hinanden, vi ønsker også at blive tydeligere i forhold til hvad vi som bestyrelse laver og kan tilbyde.Vi håber I vil tage godt imod dette.


Kalender
Vi vil ligge et fastgjort opslag på facebooksiden, med datoer for alle kommende og planlagte begivenheder, så det bliver nemmere for jer at orientere jer i forhold til private pasningsordninger dag, kurser, foredrag, events, juletræsfest mm. 

Tips og ideer kasse
Om ikke så længe vil vi lave et opslag på facebook med tips og ideer😁 Så har i en god ide, søger I noget eller hvad det måtte være, så skriv i tråden. Vi glæder os til at høre hvad I har at byde ind med😁


Til info
Vi er en frivillig gruppe der udgør samtlige poster i bestyrelsen. Vi bruger vores fritid og vi er alle fuldtids børnepassere ved siden af bestyrelsesarbejdet. Vi brænder for at gøre en helt masse for jer, men nogle gange kniber det med tiden. Så bær over med os, vi gør det bedste vi kan


På bestyrelsens vegne
Camilla Louise Vestergaard

Konstitueret formand PDS