Nyhedsbrev oktober 2021

Ny sammensætning i bestyrelsen


Vi har desværre måtte sige farvel til Helle Boisen Andersen som igennem flere år har været formand for foreningen.


Bestyrelsen ser således ud nu.
Konstitueret formand  Camilla Louise Vestergaard
Næstformand. Nina Johansson
Kasserer. Lone Christiansen
Bestyrelsesmedlem. Jeanne Frederiksen
bestyrelsesmedlem. Kokila Mirchandani
Suppleant  Helle Lindquist

Minimumsnormeringer
Landssammenslutningen for alle foreninger i Danmark går forrest i kampen for at bevare de vilkår vi som private børnepassere har nu.Der er blevet afholdt møde med 3 børnepolitiske ordfører, Jacob Mark, Jens Joel og Lotte Rod d. 21. september på Christiansborg.Her fik de fremlagt hvilke udgifter vi som private børnepassere har til drift, løn, udstyr, pension mm. De redegjorde for hvorfor det er vigtigt at vi forsat kan godkendes op til 5 børn. De kæmpede for at bevare mulighed for at drive storordning selv om børnepasserne ikke har samme bopælsadresse, de kæmpede for økonomisk friplads og meget meget mere.
Politikerne lyttede og var interesserede.. så der er gjort en masse for at råbe højt, så vi får en stemme i debatten. Det er også Landssammenslutningen, sammen med de 5 foreninger der står bag initiativet til BI-DAGEN, Tirsdag d. 26. Oktober, som I har læst mere om i tidligere mail.
Lovforslaget der ligger til forhandling nu, går på at tilskuddet sænkes fra 75 % til 71 %
Det vil fremadrettet kun være muligt at drive en Storordning med op til 10 børn, hvis begge børnepassere har samme bopælsadresse.
Nystartede private børnepassere godkendes kun op til 4 børn.


Vigtige datoer
Der er allerede planlagt Førstehjælpskurser. Det første har allerede været afhold i København d. 18. September.De to næste førstehjælpskurser ligger d. 6. & 7. november. Det første er er grundkursus og det andet er et opfølgningskursus.Link til tilmelding er tilsendt tidligere og ligger også på medlemssiden på Facebook.Vi er igang med at undersøge muligheden for at afholde førstehjælpskursus på Midtsjælland, så flere medlemmer kan få gavn af dette tilbud. Vi er ligeledes i gang med at planlægge flere førstehjælps kurser til foråret og de kommer til at ligge i kalenderen på medlemsiden når de er klar
Generalforsamlingen bliver i år uden en foredragsholder, da det i foråret var tvivlsomt om det var muligt at afholde mødet grundet forsamlingsforbuddet. Men I er alle inviteret til generalforsamling 11. November kl. 18.30Invitation sendes ud snarest.
Juletræsfesten afholdes traditionen tro i Slagslunde forsamlingshus Søndag d. 21. november kl. 10-12.  Der kommer julemanden og hans kone som vil synge og danse om juletræet sammen med os og uddele godteposer til børnene.Invitation sendes ud snarest. Billetprisen vil være 20 kr. pr/person.
Stort foredrag med Hjerneforsker Ann-Elisabeth Knudsen. Onsdag d. 26. januar kl. 19.00-21.00 i rådhussalen i Stenløse kulturhus. Hun kommer og holder et fantastisk oplæg om små børns hjerner, tumlinger og gode forældre stiller krav. Foredraget er for jer samt forældrene i jeres pasningsordninger.Vi har 250 billetter og er der ledige billetter, så kan bedsteforældre og andre interesserede også deltage. Billetprisen vil være 50 kr. pr billet.


Krifa og kursustilskud
Vi er blevet opmærksom på at Krifa giver et kursustilskud på 1000 kr/årligt, hvis man er medlem af fagforeningen.


AMU kurser
Vi er pt i gang med at undersøge hvilke kurser AMU tilbydes og om der kan oprettes særskilte kurser til os. Mere om det senere


Facebook medlemssiden
Som I nok vil opleve, vil vi prøve at få mere liv i vores facebookgruppe for foreningens medlemmer. Vi ønsker at I kan spare mere med hinanden, vi ønsker også at blive tydeligere i forhold til hvad vi som bestyrelse laver og kan tilbyde.Vi håber I vil tage godt imod de nye initiativer og giv endelig ris og ros ( helst ros ) men skriv til os hvis I har ønsker, gode ideer, spørgsmål mm. Vi bestræber os på at svare så hurtigt vi kan.


Kalender
Vi vil ligge et fastgjort opslag på facebooksiden, med datoer for alle kommende og planlagte begivenheder, så det bliver nemmere for jer at orientere jer i forhold til private pasningsordninger dag, kurser, foredrag, events, juletræsfest mm. 

Tips og ideer kasse
Om ikke så længe vil vi lave et opslag på facebook med tips og ideer😁 Så har i en god ide, søger I noget eller hvad det måtte være, så skriv i tråden. Vi glæder os til at høre hvad I har at byde ind med😁


Til info
Vi er en frivillig gruppe der udgør samtlige poster i bestyrelsen. Vi bruger vores fritid og vi er alle fuldtids børnepassere ved siden af bestyrelsesarbejdet. Vi brænder for at gøre en helt masse for jer, men nogle gange kniber det med tiden. Så bær over med os, vi gør det bedste vi kan


På bestyrelsens vegne
Camilla Louise Vestergaard

Konstitueret formand PDS